Udvikling af nye Mariehjem

Home/Find dit Mariehjem/Udvikling af nye Mariehjem
Udvikling af nye Mariehjem 2017-05-23T09:30:21+00:00

Mariehjemmene arbejder hele tiden på at udvikle nye ideer og muligheder for at etablere, udvikle og drive boliger til ældre mennesker og til mennesker med behov for en socialpædagogisk indsats.

Der er lavet første spadestik i Hvalsø i Lejre Kommune til et nyt botilbud med 20 boliger for unge voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt eventuelle følgehandicap. Dette botilbud skal hedde Cecilie Marie – og det vil åbne for indflytning i 1. kvartal 2018, hvis planen følges. Entreprisekontrakten med Dansk Boligbyg blev underskrevet i november 2016.

Du kan følge med i byggeriet af Cecilie Marie på deres Facebook-side her!

Bestyrelsen for Cecilie Marie underskrev kontrakt med Dansk Boligbyg i november 2016.

Vi arbejder lige nu på at skabe et nyt plejehjem med 50 boliger for ældre mennesker i Nørresundby i Aalborg Kommune. Navnet er Ella Mariehjemmet, som er planlagt til at kunne tages i drift i slutningen af 2018.

Arkitekttegning af det kommende Ella Mariehjem i Nørresundby.

Derudover arbejdes der på udvidelse af Ellen Mariehjemmet i Gilleleje (10 ekstra boliger til ældre mennesker), Meta Mariehjemmet i Gadbjerg (10 boliger for mennesker med demens på en nabogrund i Gadbjerg), Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie (på sigt 26 ekstra ‘udslusnings’-lejligheder i Ringsted) samt Line Marie (20-28 boliger for mennesker med erhvervet hjerneskade i Egedal eller Frederikssund Kommune)

Pr. 1. oktober 2013 blev Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie på Selmersvej i Hørsholm overdraget til Mariehjemmene fra Hillerød Kommune. Botilbuddet er for unge mennesker med erhvervet hjerneskade. De er i 2015 flyttet til større lokaler i Ølstykke, hvor der nu er plads til 50% flere beboere i deres 12 nye lejligheder.