Meta Mariehjemmet er et plejehjem beliggende i Gadbjerg ved Vejle. Meta Mariehjemmet er et tilbud til ældre mennesker med omsorgs- og plejebehov, som skal have de bedste rammer for en god og tryg alderdom.

Der er 28 plejeboliger med eget køkken og badeværelse samt en mindre terrasse tilknyttet hver plejebolig. Hertil kommer fællesarealer med mulighed for forskellige aktiviteter. Der er stier rundt omkring hele bebyggelsen, hvor ældre gangbesværede kan færdes i kørestol eller med rolator. Der etableres hyggekroge, bænke og udendørsaktiviteter.

Der ydes personlig og praktisk hjælp efter servicelovens §83 og §87, genoptræning efter servicelovens §86 og socialpædagogisk bistand efter §86.

Meta Mariehjemmet er et friplejehjem, hvilket betyder at borgere i hele landet kan søge om en plejebolig på Meta Mariehjemmet.

Indkørsel til Meta Marie

 
Meta Mariehjemmet · Sejrshaven 2 · 7321 Gadbjerg · Tlf 76 40 52 50/23 28 48 04 · kl@mariehjem.dk