Bestyrelsen bag Caroline Marie hjemmet

Bestyrelsen bag Caroline Marie hjemmet består af 6 medlemmer; 1 formand, 1 næstformand, og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Bostedet Caroline Marie er organisatorisk opbygget som en selvejende institution med sin helt egen bestyrelse og vedtægter. En selvejende institution er kendetegnet ved, at den er en juridisk enhed, som ikke har ejere i form af indehavere, aktionærer eller parthavere. Bestyrelsesmedlemmerne skal så vidt det er muligt have relevante kompetencer inden for ledelse og fagligt kendskab til målgruppen.  Bestyrelses arbejdet er baseret på frivilligt arbejde, og en eller flere af medlemmerne kommer fra lokalsamfundet.

Bestyrelsen er udpeget af Fonden Mariehjemmene.

Det er forstander, Gitte Munch-hansen, der varetager den daglige drift af Caroline Marie hjemmet, imens det blandt andet er bestyrelsens opgave at påse, at institutionen drives hensigtsmæssigt i administrative og økonomiske anliggender. Bestyrelsen har envidere ansvaret for ansættelsen af forstanderen.

Normalt afholdes der bestyrelsesmøder hvert kvartal, heri deltager forstanderen, en medarbejderrepræsentant og Fonden Mariehjemmenes direktør. Medlemmerne i bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen, således at nye medlemmer tiltræder ved afslutningen af det møde, hvor Caroline Marie hjemmets årsregnskab behandles.

Bestyrelsen bag Caroline marie hjemmet består af følgende seks personer:

Else Frydensberg

Formand

Tidligere kontorchef i Socialstyrelsen.

Kim Helsted

Næstformand

Skoleleder

Anne Seehausen Hansen

Bestyrelsesmedlem

Psykolog

Henrik Christensen

Bestyrelsesmedlem

Anne-Kirstine Mølholt

Bestyrelsesmedlem

Sociolog

Mads Erk Hartvith

Medarbejderrepræsentant

Pædagog

Tilmeld dig Mariehjemmenes nyhedsbrev.


Nyhedsbrevet udkommer hver 14. dag og indeholder nyheder og information til medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer på alle Mariehjemmene.  


© Bostedet Caroline Marie | All Rights Reserved