Opkvalificering

Opkvalificering på flere forskellige Niveauer

Opkvalificeringen har flere formål b.l.a. en mere ensartet og tydelig praksis i hele huset, en mere fælles forholdemåde og en større oplevelse af trivsel og tryghed både for beboere og personale.

Bostedet er i 2019 opstartet en opkvalificering på flere forskellige niveauer

Opkvalificeringen har flere formål b.l.a. en mere ensartet og tydelig praksis i hele huset, en mere fælles forholdemåde og en større oplevelse af trivsel og tryghed både for beboere og personale.

Metode intensivering

Fra at have haft et bredt perspektiv på metoder , har Bostedet nu fokus på en multiteoretisk tilgang som primært indbefatter metoderne : Neuropædagogik/psykologi, narrativ, kognitiv og low arousel.

Den grundliggende tilgang vil fortsat være Recoveryorienteret.

Konkrete tiltag for opkvalificering

– Opstart af uddannelse af alle medarbejdere i Neuropædagogik/psykologi

– Optart af undervisning i øvrige metoder

Højnelse af trivslen og trygheden

Deltagelse i Socialstyrelsens voldsforebyggende 12-14 mdr.s forløb med fokus på højnelse af trivslen og trygheden i hele huset

– Deltagelse i et forløb med fokus på arbejdsmiljø med Team arbejdsliv.

Læs mere om vores metoder her.

Del dette indlæg

Del på facebook
Del på google
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
Del på print
Del på email

Flere Nyheder