Botilbud for unge

Botilbud for unge 2017-04-19T08:39:45+00:00

Bostedet Caroline Marie img_2912

Bostedet Caroline Marie er et tilbud til 20 unge, som har behov for midlertidigt bo-støtte, rehabilitering og omsorg i op til 5 år for at komme videre med deres tilværelse, så de eventuelt kan etablere sig i egen bolig og blive selvforsørgende.

Bostedet Caroline Marie er etableret i ejendommen Gothersgade 141, 1123 København K. og er taget i brug 1. august 2009.

Huset består af fem etager med 4 boliger pr. etage. På hver etage etableres et lille køkken og opholdsrum, så den enkelte etage kan fungere mere selvstændigt med eget køkken.

Bostedet etableres efter lov om social service § 66, 76, 107 jf. §§ 142 og 144. Der etableres 20 kollegielignende værelser med toilet og bad på gangen, således at to beboere deler et toilet og bad.

Målgruppen er unge mennesker i aldersgruppen 16 – 25 år med sindslidelser eller psykisk problemer.

Bostedet har modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns Kommune og kan således arbejde både med unge og voksne mennesker.

Bostedet Caroline Marie er etableret som en selvejende institution og er tilknyttet Fonden Mariehjemmene.

Læs mere om Bostedet Caroline Marie