Multiple handicap

Multiple handicap 2017-04-19T08:39:45+00:00

Bofællesskabet Lykke Marie

Lykke Marie er et botilbud til voksne med multiple funktionsnedsættelser. Lykke Marie front skilt
Bofælleskabet rummer 24 to-rums boliger indrettet med fokus på udnyttelse at de bedste hjælpemidler og optimal tilgængelighed sammen med en bevarelse af et frit og hjemligt miljø for beboerne.
Lykke Marie er etableret efter friplejeboligloven, således at borgere i hele landet kan søge om en plads i bofælles-skabet.
Der ydes personlig støtte, praktisk bistand til beboerne samt genoptræning iht. servicelovens §§ 83, 85 og 87.

Læs mere om Bofællesskabet Lykke Marie.