Udviklingshandicap

Udviklingshandicap 2017-04-19T08:39:46+00:00

Botilbud for mennesker med udviklingshæmning:

Bofællesskabet Birthe Marie
Bofællesskabet Birthe Marie er et botilbud til 12 yngre mennesker med udviklingshæmning, der drives efter servicelovens § 105, stk. 2 med socialpædagogisk støtte efter § 85. Botilbuddet har én aflastningsplads (SEL § 107).

Botilbuddet ligger i Høje-Taastrup Kommune og består af 12 toværelses lejligheder med badeværelse og tekøkken. Der er et fælleshus tilknyttet.

Visitation foregår via Høje-Taastrup Kommune.

Læs mere om Bofællesskabet Birthe Marie.

Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie
Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie er et selvejende botilbud med tilknytning til Mariehjemmene. Inge og Sofie Marie retter sig mod unge voksne med udviklingshæmning, synshandicap samt autismeforstyrrelser. Bofællesskaberne drives efter servicelovens § 105, stk. 2 og § 107 med tilbud om socialpædagogisk støtte efter § 85 – og med tilbud om midlertidig beskæftigelse efter § 103.

Bofællesskabet Inge Marie er et botilbud for 18 mennesker med udviklingshæmning og særligt indrettet til støtte for blinde/svagtsynede.

Botilbuddet ligger i Ringsted Kommune og består af toværelses lejligheder med tilhørende fællesarealer. Bofællesskabet er indrettet, så der kompenseres for beboernes eventuelle synshandicap.

Læs mere om Bofællesskabet Inge Marie