Udvikling af nye Mariehjem

Home/Find dit Mariehjem/Udvikling af nye Mariehjem
Udvikling af nye Mariehjem 2017-06-25T22:04:13+00:00

Mariehjemmene arbejder hele tiden på at udvikle nye ideer og muligheder for at etablere, udvikle og drive boliger til ældre mennesker og til mennesker med behov for en socialpædagogisk indsats. Nederst på denne side kan du læse eksempler på kommende Mariehjem – og læse om nogle af de nyeste Mariehjem også!

Hvis du går med en ide til et nyt Mariehjem, vil vi rigtigt gerne høre fra dig. Før du kontakter os, vil vi dog gerne bede dig om at besvare nedenstående spørgsmål. Det vil gøre vores samtale betydeligt mere værdifuld for dig og dine drømme:

Spørgsmål til afprøvning af nye ‘bobler’:

Baggrund for henvendelsen:
Hvad er årsagen til at din/jeres henvendelse til Mariehjemmene? Hvilken type hjem ønsker I at etablere? Beskriv kort jeres overvejelser ift. rammer, størrelse, særlig faglig tilgang eller andre ønsker til indhold.
Målgruppen:
Beskrivelse af målgruppens støttebehov, evt. funktionsniveau og særlige behov i forhold til f.eks. fysiske rammer, faglig tilgang m.m. Hvor mange mennesker kender du/I til, der har et konkret behov indenfor en kortere årrække?
Geografi:
Hvor forestiller du/I jer hjemmet placeret? Er der evt. en konkret grund eller eksisterende bygning, der kunne være egnet eller vil der være behov for nybyggeri? Har I et indtryk af den eller de relevante kommuners indstilling til etablering af botilbud af denne karakter? Evt. lokalplaner, kommuneplaner eller anden relevant information.

Økonomi
Vil du /I have mulighed for evt. medfinansiering via kapitaltilførsel eller evt. fondsmidler?

Præsentation af initiativtageren:
Giv en kort præsentation af dig/din organisation. Fortæl gerne om din personlige og /eller faglige baggrund for at indgå i et evt. samarbejde om opstart af et nyt botilbud.
Kontaktoplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail

Her er eksempler på kommende og de nyeste Mariehjem og -udvidelser:
Der er lavet første spadestik i Hvalsø i Lejre Kommune til et nyt botilbud med 20 boliger for unge voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt eventuelle følgehandicap. Dette botilbud skal hedde Cecilie Marie – og det vil åbne for indflytning i 1. kvartal 2018, hvis planen følges. Entreprisekontrakten med Dansk Boligbyg blev underskrevet i november 2016.

Du kan følge med i byggeriet af Cecilie Marie på deres Facebook-side her!

Bestyrelsen for Cecilie Marie underskrev kontrakt med Dansk Boligbyg i november 2016.

Vi arbejder lige nu på at skabe et nyt plejehjem med 50 boliger for ældre mennesker i Nørresundby i Aalborg Kommune. Navnet er Ella Mariehjemmet, som er planlagt til at kunne tages i drift i slutningen af 2018.

Arkitekttegning af det kommende Ella Mariehjem i Nørresundby.

Derudover arbejdes der på udvidelse af Ellen Mariehjemmet i Gilleleje (10 ekstra boliger til ældre mennesker), Meta Mariehjemmet i Gadbjerg (10 boliger for mennesker med demens på en nabogrund i Gadbjerg), Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie (p.t. i gang med indflytning af beboere i 26 ekstra ‘udslusnings’-lejligheder i Ringsted) samt Line Marie (20-28 boliger for mennesker med erhvervet hjerneskade i Egedal eller Frederikssund Kommune)

Pr. 1. oktober 2013 blev Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie på Selmersvej i Hørsholm overdraget til Mariehjemmene fra Hillerød Kommune. Botilbuddet er for unge mennesker med erhvervet hjerneskade. De er i 2015 flyttet til større lokaler i Ølstykke, hvor der nu er plads til 50% flere beboere i deres 12 nye lejligheder.