Iværksættere

Iværksættere 2017-06-25T22:00:09+00:00

Fonden Mariehjemmene er altid på udkik efter nye udviklingsprojekter, og man er velkommen til at kontakte Mariehjemmene med ideer.

Mariehjemmene er behjælpelig med at skabe kontakt til relevante myndigheder og udarbejde et projektgrundlag i samarbejde med eventuelt interessenterne.

Mariehjemmene har mange gode erfaringer med at samarbejde om at udarbejde projektgrundlag. Botilbuddet Sofie Marie i Ringsted Kommune er et eksempel på pårørende og professionelle, som henvendte sig for at få hjælp til at etablere egnede boliger til mennesker med autisme. Og Lykke Marie i Slangerup blev skabt på grundlag af en kreds af engagerede mødre, der ønskede et fedt bosted for deres voksne børn med multiple funktionsnedsættelser.

Kontakt Mariehjemmene med din ide på e-mail fonden@mariehjem.dk eller telefonisk på 39 62 23 33.

Her er nogle spørgsmål, vi gerne vil bede dig om at besvare, inden du kontakter os. Så bliver vores dialog nemlig betydeligt mere værdiskabende for dig

Spørgsmål til afprøvning af nye ‘bobler’:

Baggrund for henvendelsen:
Hvad er årsagen til at din/jeres henvendelse til Mariehjemmene? Hvilken type hjem ønsker I at etablere? Beskriv kort jeres overvejelser ift. rammer, størrelse, særlig faglig tilgang eller andre ønsker til indhold.
Målgruppen:
Beskrivelse af målgruppens støttebehov, evt. funktionsniveau og særlige behov i forhold til f.eks. fysiske rammer, faglig tilgang m.m. Hvor mange mennesker kender du/I til, der har et konkret behov indenfor en kortere årrække?
Geografi:
Hvor forestiller du/I jer hjemmet placeret? Er der evt. en konkret grund eller eksisterende bygning, der kunne være egnet eller vil der være behov for nybyggeri? Har I et indtryk af den eller de relevante kommuners indstilling til etablering af botilbud af denne karakter? Evt. lokalplaner, kommuneplaner eller anden relevant information.Økonomi
Vil du /I have mulighed for evt. medfinansiering via kapitaltilførsel eller evt. fondsmidler?
Præsentation af initiativtageren:
Giv en kort præsentation af dig/din organisation. Fortæl gerne om din personlige og /eller faglige baggrund for at indgå i et evt. samarbejde om opstart af et nyt botilbud.
Kontaktoplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail