Vil du donere ?

Vil du donere ? 2017-04-19T08:39:46+00:00

Mariehjemmenes arbejde er finansieret gennem kontrakter og driftsaftaler med kommuner. Men alligevel er privat økonomisk støtte velkommen.

Støt derfor vort arbejde, hvilket kan ske på følgende måder:

Testamentariske gaver

Hvis man ønsker at oprette et testamente, er man velkommen.

Bidrag, der testamenteres til fonden, er fritaget for arveafgift, og det fulde beløb tilfalder derfor Mariehjemmene.

Gavebidrag

Bidrag til Fonden Mariehjemmene eller det enkelte hjem kan ifølge ligningsloven trækkes fra på selvangivelsen. Ægtefæller kan hver for sig få højeste fradrag, der er 13.600 kr. Hvis du f.eks. giver 10.000 kr., så kan du trække i alt 9.500 kr. fra. Der er altså ikke fradrag for de første 500 kr. Der opnås kun fradrag ved at oplyse cpr-nummer, idet der skal foretages indberetning fra gavemodtageren til Skat.

Sådan gør du

Indbetal dit bidrag på reg-nr. 3109 konto-nr. 3109 070 025 til Fonden Mariehjemmene, Virumgårdsvej 18, 2830 Virum. Husk at skrive følgende oplysninger på indbetalingen: Dit eget navn og adresse.

Fonden Mariehjemmene sender herefter en tak for det samlede beløb.