Beboer-pårørende

Home/Om os/Organisation/Beboer-pårørende
Beboer-pårørende 2017-04-19T08:39:46+00:00

Der er stort fokus på samarbejde med beboerne og de pårørende i Mariehjemmene.

Det er vigtigt at påbegynde samarbejdet allerede ved indflytningen. Der afsættes tid til forventningsafstemning, hvor de pårørende kan deltage og bidrage med livshistorie. Der afsættes også tid til opfølgningssamtaler, så indsatsen kan justeres løbende.

Der findes flere forskellige samarbejdsfora i de forskellige Mariehjem: Beboerråd, bruger- og pårørenderåd, fællesmøder og aktivitetsgrupper, hvor Beboer - pa╠èr├©rendeudgangspunktet er dialog.

Dialogen er med til at styrke beboerinddragelsen og selvbestemmelsen. Det gælder både beboerinddragelse i forhold til den enkelte beboer og den beboerinddragelse, der finder sted via beboerbestyrelser og beboerråd på forskellige områder.

Målet for Mariehjemmenes indsats må være at skabe de fornødne rammer for, at den enkelte beboer i sine relationer til og samvær med andre mennesker kan skabe og opleve selvbestemmelse i sin hverdag og indflydelse på sin tilværelse.

På alle Mariehjem inviteres de pårørende til forskellige festlige arrangementer. De pårørende er i nogle Mariehjem meget aktive og tager initiativer til arrangementer i og udenfor boligerne.