Visitation til friplejebolig

Visitation til friplejebolig 2017-04-19T08:39:46+00:00

Visitation

Det er borgerens hjemkommune, der ved en visitation afgør, om en borger er berettiget til en plejebolig eller lignende bolig. Ansvaret for visitation til friplejeboliger ligger hos den kommune man bor i, mens tilsynet føres af den kommune, hvor friplejeboligen ligger i. Hvis en borger af sin hjemkommune er visiteret til en plejebolig, kan vedkommende frit vælge, om man vil bo i en kommunal plejebolig eller i en friplejebolig. Vælger man en friplejebolig, kan man indgå en aftale med en friplejeleverandør, hvor som helst i landet. Friplejeboligen har anvisningsretten, og kan således afslå at tage imod den enkelte borger, hvis denne ikke skønnes at være inden for målgruppen.

Det har ingen økonomiske konsekvenser for borgeren, om man vælger et kommunalt plejehjem eller en friplejebolig. Nogle gange vil en friplejebolig kunne tilbyde en lavere husleje og indskud, hvis friplejeboligen eksempelvis er indrettet i eksisterende bygninger til formålet.

Hjælp og pleje i friplejeboligerne skal ydes efter serviceloven og i henhold til kommunens serviceniveau. Betaling af pleje mv. sker  ud fra den enkelte borgers behov for pleje (flere forskellige takster efter plejebehov).

Ved valg af friplejebolig i en anden kommune end den oprindelige bopælskommune, er der ikke et krav om dobbeltvisitation. Borgeren skal således kun visiteres i oprindelseskommunen. Hvis der senere bliver behov for ændringer i visitationen, er det beliggenhedskommunen, der foretager en revisitation.