Magtanvendelse

Home/Om os/Organisation/Magtanvendelse
Magtanvendelse 2017-04-19T08:39:45+00:00

Medarbejdere og ledelse arbejder med at minimere brug af magtanvendelser og reducere vold og trusler på arbejdspladsen, så der arbejdes med at styrke kommunikationen og kontakten med beboerne.

Medarbejderne skal være opmærksomme og arbejde målbevidst med kommunikation samt lave objektive observationer, for at være i stand til at se beboernes signaler i god tid, inden en situation udvikler sig.Magtanvendelse

Ved brug af magtanvendelse arbejdes der med indberetninger og klare procedure, så alle magtanvendelser indberettes til beliggenhedskommunen. Det er forstanderens ansvar, at den enkelte beboers retssikkerhed ikke krænkes.

Medarbejdere og ledere arbejder på alle niveauer med at dygtiggøre sig. Og ledelsen er altid inddraget og sikrer de nødvendige overvejelser i forhold til at reducere anvendelse af indgreb i selvbestemmelsesretten mest muligt.