Tilsyn

Tilsyn 2017-04-19T08:39:45+00:00

Der blev oprettet et nyt socialtilsyn i 2014 med base i 5 kommuner i landets forskellige regioner. Dette socialtilsyn fører tilsyn med de specialiserede tilbud i Mariehjemmene. Visse friplejehjem og friplejeboliger får tilsyn fra den lokale kommune eller region, og derudover er der også tilsyn fra embedslægen.

Desuden skal det enkelte hjem leve op til de lovmæssige krav vedrørende levnedsmiddelkontrollen og arbejdstilsynet.

Fra 2017 skal alle Mariehjem også leve op til kravene i det nye, risikobaserede tilsyn, som skal forbedre patientsikkerheden på alle botilbud i Danmark. Du kan læse mere om det risikobaserede tilsyn her: Type2Dialog Mariehjemmene_oplæg til forstandermøde_ver 2_170223_HH