Formål

Formål 2017-04-19T08:39:47+00:00

Mariehjemmene har over 50 års erfaring med etablering, udvikling og drift af boliger til ældre mennesker og boliger til mennesker med behov for en socialpædagogisk indsats.

Fondens formål er:

  • at yde administrativ, faglig og anden støtte til de som selvejende institutioner drevne Mariehjem og lignende institutioner, der ønsker at deltage i Mariehjemmenes fællesskab.
  • at stille bygninger m.v. til rådighed for sådanne institutioner.
  • at medvirke ved etablering af boformer ud fra en målsætning om, at det enkelte menneske uanset livssituation skal bo og leve på en menneskeværdig måde på egne præmisser og med ansvar for eget liv.
  • at yde støtte til fortsat udvikling af høj kvalitet i de metoder og holdninger, der anvendes ved udførelsen af praktisk og personlig bistand i Mariehjemmene samt virke for at den virksomhedskultur, der er organisationens særkende, styrkes.
  • at yde støtte til en synliggørelse af Mariehjemmenes koncept vedrørende metoder, holdninger og virksomhedskultur.
  • at yde støtte til at Mariehjemmene påtager sig andre pleje- og omsorgsopgaver.
  • at yde støtte til de enkelte Mariehjem og dets beboere, herunder til f.eks. bygningsvedligeholdelse samt til beboer- og personaleaktiviteter.Fonden kan tilbyde serviceydelser mod vederlag svarende til den ovenfor angivne støtte.

Fondens overskud anvendes til opfyldelse af fondens formål. Overskud på driften reinvesteres i udvikling og nye projekter på det sociale område.